Privacyverklaring

Privacyverklaring

Door: Resonans Klassieke Homeopathie. Muriël Wagenmans

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘consult klassieke homeopathie’.
 • de kosten van het consult

Documentaire “Just one drop”

De documentaire gaat over de controverse rondom de werking van homeopathie. Bekijk de trailer met diverse mensen aan het woord over hun kennis over en ervaringen met homeopathie.

Bekijk de trailer

Het draaien van de indrukwekkende documentaire ‘Just One Drop’van regisseur Laurel Chiten heeft vijf jaar in beslag genomen. In de film komt het onderzoek aan bod naar de vaak misleidende berichtgeving rondom homeopathie, maar brengt ons ook in Engeland waar de koninklijke familie zweert bij homeopathische middelen.

Daarnaast veel interviews, onder andere met ouders wier autistische zoon zeer veel baat heeft gehad bij een homeopathische behandeling. Op de website is de trailer te bekijken en is het mogelijk een aanvraag te doen voor vertoning van de film in Nederland.

In een later stadium zal de film ook op internet te zien zijn.

www.justonedropfilm.com

Veel gestelde vragen

Zijn mijn klachten met homeopathie te genezen?

Er is vaak onduidelijkheid over de vraag of nou die specifieke klacht nu wel of niet te genezen is mbv klassieke homeopathie. Klachten die goed te behandelen zijn, zijn: overgangsklachten, vrouwen die vervroegd in de overgang zijn geraakt door noodzakelijke operaties, heftige pijnlijke menstruatieklachten, klachten tijdens de zwangerschap, klachten na bevalling, buikkrampen en veel spugen bij baby’s, KNO klachten bij kinderen, hyperactiviteit, concentratieproblemen, faalangst, chronische hoest en/of longklachten, eczeemklachten, overgevoeligheidsklachten, chronische vermoeidheidsklachten, depressiviteit. Maar er is natuurlijk nog veel meer op te noemen.

Staat jouw probleem hier niet bij of wil je meer informatie; bel dan gerust met de praktijk om te overleggen of klassieke homeopathie iets voor jou kan betekenen: telefoon 026-4430355.

Samen of in plaats van?

Ook is het onduidelijk of de reguliere behandeling kan samengaan met klassieke homeopathie. De ervaring leert dat bijvoorbeeld veel bijwerkingen van noodzakelijke reguliere behandeling te verhelpen zijn mbv klassieke homeopathie. Klassieke homeopathie ondersteunt een reguliere behandeling, omdat er een individueel middel gezocht wordt passend bij de klachten en de constitutie. Aldus voel je je sterker en fitter om de reguliere behandeling aan te kunnen.

Er is veel te genezen, op fysiek en emotioneel niveau, maar wanneer iets beschadigd is en daardoor minder of niet meer werkzaam is, kan homeopathie dat niet herstellen.

Verre van individueel…?

Ook zijn er veel vragen over de homeopathische middelen te koop bij een drogist of apotheek. Waarom hebben we klassieke homeopathie nodig als er ook al homeopathische middelen verkrijgbaar zijn bij zelfzorgwinkels? Het probleem van de middelen in de zelfzorgwinkels is dat het verre van individueel is. Er zal misschien tijdelijk iets van de klachten verdwijnen, maar er is ook een kans dat er nog meer verstoord wordt.

Moet ik dit middel altijd blijven gebruiken?

Dit is een vraag die veel gesteld wordt. Als het goed is wordt het probleem verholpen en komt de patient in balans. Zolang er geen klachten zijn, hoeft er ook niets genomen te worden. Het kan natuurlijk gebeuren dat iemand na verloop van tijd weer eens uit balans raakt, door verkeerde voeding, slaapgebrek, stress, ingrijpende gebeurtenissen, ongevallen. Wanneer het lichaam dan uit zichzelf niet de balans kan terugvinden kan met een homeopathisch middel weer de prikkel tot zelfgenezing gegeven worden. Afhankelijk van de situatie kan dit dan weer met hetzelfde middel, of soms met een ander middel.

Mag je andere medicijnen gebruiken naast het homeopathische middel?

Als er sprake is van een chronische ziekte waarbij je medicijnen gebruikt door een specialist voorgeschreven, kun je ze gewoon blijven gebruiken. Het kan echter wel zo zijn dat je gaandeweg merkt dat je minder van ze nodig hebt. Dat zul je dan altijd moeten overleggen met je behandelend arts.
Je kunt beter geen andere complex-homeopathische middelen naast de medicijnen van de klassiek homeopaat gebruiken, omdat die elkaar tegen kunnen werken.

Hoe werkt klassieke homeopathie?

Bayerisches Fernsehen zocht het uit en sprak met diverse onderzoekers en (ervarings)deskundigen. Voorbeelden van homeopathische behandeling van een vrouw met kanker, kinderen met ADHD, kinderen met hartklachten in het ziekenhuis. In Duitsland groeit reguliere geneeskunde naar homeopathie toe en vullen deze twee vormen elkaar goed aan.