Tarieven per 1 jan 2024

 • Eerste consult volwassenen: €119,-
 • Eerste consult kinderen t/m 12 jr: €99,-
 • Vervolgconsult (kinderen en volwassenen) tot 30 min: €75,-
 • Vervolgconsult (volw. en kinderen) vanaf 30 min: €99,-
 • Vervolgconsult (volw. en kinderen) uitgebreid: €112,-
 • Vervolgconsult langer dan half jaar later: €119,-
 • Acuut consult klein: €39,-
 • Acuut consult groot: €54,-
 • Adviesconsult per 1-2 consulten totaal 10-30 min: €39,-
 • Adviesconsult per 1-2 consulten totaal vanaf 30-60 min: €54,-
 • Beantwoording van mail per 5 min. werktijd: €15,-
 • Weekendtarief: extra €35,-

Als een afspraak niet of korter dan 24 uur van te voren wordt afgemeld, zullen de consult kosten in rekening gebracht worden.


Vergoeding zorgverzekeraars

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de klassieke homeopathische behandeling. Voorwaarden zijn dat je aanvullend verzekerd bent en dat de homeopaat is aangesloten bij de NVKH en bij de koepelorganisatie RBCZ.

Om te weten of je voor vergoeding in aanmerking komt kun je je polisvoorwaarden er op naslaan. Klik hier voor een overzicht van vergoedingen door de meest bekende zorgverzekeraars.

vergoedingenoverzicht 2024

De beroepsvereniging NVKH

Resonans Klassieke Homeopathie is aangesloten bij de NVKH, de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH.nl). Daarmee zijn hoge kwaliteitseisen gewaarborgd aan o.a. opleiding, nascholing en waarneming.

Klachtenregeling

Wanneer je een klacht hebt, laat het me weten. Ik zal mijn best doen samen met jou tot een oplossing te komen. Het kan zijn dat je het prettiger vindt dit bij de beroepsvereniging neer te leggen. Mijn beroepsvereniging, de NVKH, heeft een flyer gemaakt waarop alle mogelijkheden staan aangegeven hoe je met een klacht kunt omgaan. Kijk hiervoor op dit stappenplan en op www.nvkh.nl/klachtenformulier

De NVKH is aangesloten bij de Koepelorganisatie RBCZ, deze beschikt over een eigen tuchtcollege, TCZ.
Door mijn aansluiting bij RBCZ val ik automatisch onder het tuchtrecht van TCZ.
De werkzaamheden van mij als zorgverlener in Nederland vallen onder de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Concreet betekent dit dat ik:

 • Kan verwijzen naar een klachtenfunctionaris die in een vroeg stadium kan bemiddelen bij een eventuele klacht en deze tot een voor alle betrokken partijen bevredigend einde kan brengen.
 • Geregistreerd sta bij een Geschillencommissie voor Complementaire Alternatieve Gezondheidszorg die is goedgekeurd door het ministerie van VWS.
 • Een register bijhoud van (bijna-)incidenten.

De beroepsvereniging NVKH heeft voor al haar leden een collectieve aansluiting bij de door het Ministerie erkende geschillencommissie Quasir geregeld. In geval van een klacht zal uiteindelijk de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir ingeschakeld kunnen worden. Meer Informatie op www.quasir.nl

Wil je een afspraak maken?

Of heb je een vraag?

naar contact