Hoe ontstaan ziekten?

Gewone ziekten kan het afweersysteem goed aan en horen bij het leven. Een ziekte door een virus, bijvoorbeeld een buikgriep, kan best heftig zijn, maar is in een gezond lichaam binnen een week weer over.

Chronische ziekten ontstaan doordat het afweersysteem niet meer in staat is zelf de  klachten te genezen, de patiënt blijft uit balans en de klachten blijven aanhouden, keren terug of worden ernstiger. Ziekten ontstaan door een aantal omstandigheden.
Tijdens een eerste consult wordt uitgebreid gezocht naar een homeopathische verklaring van het ontstaan en het verloop van de ziekten:

  • Op de 1e plaats wordt de erfelijkheid in beeld gebracht:  welke ziekten komen er in het voorgeslacht voor. Zit er een bepaalde tendens in het type ziekten? Welke aanleg heeft me patiënt  mogelijk meegekregen? Zien we deze tendens bij de patiënt terug? (een ervaren homeopaat herkent de tendens aan diverse kleine  details, het hoeft nog geen ziekte zijn)
  • Op de 2e plaats wordt nauwkeurig de ontwikkeling van de verschillende ziekten  in het leven op een rij gezet en onderzocht of er een samenhang tussen bestaat. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van de oorontstekingen  als peuter, de verwijderde neusamandelen als kleuter, de buikpijnen voor spannende gebeurtenissen op school, het pesten op de middelbare school,   de ziekte van pfeiffer op het HBO, de blaasontstekingen later, naar de spastische darm, de onzekerheid op het werk en van de koortslippen naar   de herpes zoster later. Op het 1e zicht een willekeurige reeks van ziekten in de verschillende fasen van het leven. Maar voor een geschoolde   homeopaat een herkenbare ontwikkeling van oppervlakkige naar ernstiger gezondheidsklachten in een kenmerkende reeks.
  • Op de 3e plaats   wordt gekeken of persoonlijke omstandigheden tijdens het leven een rol spelen bij het ontwikkelen van en het type klachten. Zijn er ongelukken   gebeurd, kon het kind zich goed ontwikkelen of speelde spanningen of soms zelfs geweld in de huiselijke omgeving een rol, hoe wordt er omgegaan   met de eisen op het werk, is er sprake van veel verdriet, etc
  • Op de 4e plaats wordt nauwkeurig gekeken naar de individuele   verschijningsvormen van het klachten: wordt de ziekte erger of beter door kou of warmte, in de winter of de zomer, door regen of droogte,   is de patiënt kouwelijk of warmbloedig, verbetert de klacht door bewegen of juist door stilzitten,is het erger ’s nachts of overdag, is de patiënt rustig of druk, angstig of juist onbevreesd, heeft hij of zij een hoge of lage pijndrempel, wat zijn de angsten, etc.

Op basis van al deze gegevens wordt een homeopathische analyse gemaakt en homeopathische medicijnen voorgeschreven. Bij chronische ziekten zullen deze medicijnen langere tijd worden ingenomen en van tijd tot tijd worden aangepast of veranderd, al naar   gelang de ontwikkelingen. Tijdens zo’n behandeling zal, met ups en downs, een duidelijke ontwikkeling naar een betere gezondheid zichtbaar worden, waarbij niet alleen de lichamelijke klachten verminderen, maar ook een algeheel welbevinden terug komt.