Burn-out is het eindstadium van een proces en geen ziekte, het ontstaat bij gezonde mensen die meestal goed gefunctioneerd hebben.

Burn-out wordt voorafgegaan door een lange periode (soms jaren) van overbelasting, b.v. door frustraties en stressfactoren. Of iemand in een bepaalde situatie overbelast raakt is niet alleen afhankelijk van de grootte van de belasting maar ook van de wijze waarop mensen met de belasting omgaan en het karakter.

Mensen die hun werk heel goed willen doen, hard werken en plichtsgetrouw zijn, hebben bijvoorbeeld een grotere kans om in een situatie van chronische overbelasting terecht te komen.

Het gevolg van de chronische overbelasting is dat men steeds meer moeite heeft goed te functioneren. Om dit functioneren op peil te houden moet men steeds harder werken. Hierdoor neemt de belasting geleidelijk toe en ontstaat er een neerwaartse spiraal.

Burnout

Burnout

Dineke Wichers was lange tijd meedogenloos vermoeid en bezocht een klassiek homeopaat.


Oorzaken van burn-out

Burn-out ontstaat op het werk door een chronische emotionele overbelasting. Men wordt zwaarder belast dan men aan kan. Deze overbelasting kan zowel kwalitatief (het werk wordt als te moeilijk ervaren) als kwantitatief (het werk wordt als te veel ervaren) zijn.

Belangrijke factoren voor het ontstaan van burn-out zijn:

 • Het gevoel dat er onvoldoende waardering is voor de prestatie die geleverd wordt.
 • Te hoge verwachtingen van het werk.
 • Te weinig invloed op het werk.
 • Weinig sociale steun.

Het ontstaan van een burn-out is ook belangrijk, vaak zijn het juist de gewaardeerde collega’s of medewerkers die burn-out verschijnselen krijgen.

De volgende karaktereigenschappen geven een verhoogde kans op het ontstaan van een burnout:

 • Moeite met nee zeggen.
 • Hard werken.
 • Alles goed willen doen.
 • Graag gewaardeerd willen worden.
 • Idealistisch of ambitieus zijn.
 • Plichtsgetrouw zijn.
 • Meer willen doen dan kan.
 • Alles zelf willen doen.

Verschijnselen van burn-out

De verschijnelen van een burn-out kunnen uiteenlopend zijn. De klachten bij een burn-out lijken op die van iemand met een depressie.

Somberheid, geen plezier meer hebben in dingen, vermoeidheid, concentratieproblemen en slaapproblemen zijn klachten die zowel bij depressie als bij burn-out voorkomen. Dat maakt deze ziektebeelden soms lastig van elkaar te onderscheiden.

Een burn-out is echter altijd het gevolg van overbelasting, terwijl een depressie ook kan ontstaan zonder overbelasting.

Bij depressie speelt aanleg een grotere rol. Een depressie kan wel ontstaan als gevolg van een burn-out. Bij behandeling van een burn-out wordt dan ook altijd eerst gekeken of er geen sprake is van een depressie. Op een zelfde manier kunnen angststoornissen en burn-out verward worden.


Wat kan een klassiek homeopaat voor u doen?

In de praktijk kan het zijn dat problemen met de slaap de grootste problemen zijn. Dan zijn er vaak ook veel kenmerken en bijzonderheden omheen die maken dat een homeopathisch geneesmiddel hierop gericht snel de problemen kan verhelpen.

Als slaapproblemen niet de hoofdklacht zijn, kunnen er toch veel kenmerken en symptomen zijn (ook emotioneel) die meehelpen om het homeopathisch geneesmiddel te vinden dat voor het totale plaatje aan klachten geschikt is.

> Lees meer over de methode

Wil je je balans weer herstellen?

Maak een afspraak in de agenda

naar agenda